سوابق مدیریتی

کلینیک مواد محرک مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران

مسئول کلینیک مواد محرک مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران ( دانشگاه تهران)

مسئول کلینیک مواد محرک مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران ( دانشگاه تهران) از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹

آدم موثر و اثربخش کسی است که آینده‌اش را می‌سازد نه این که آن را پیش‌بینی کند.

دریافت نوبت جهت مشاوره

دریافت نوبت