پایان نامه کارشناسی ارشد

بررسی مقایسه ای وابستگی دارویی در دانش آموزان عادی و دانش آموزان مبتلا به بیش فعالی همراه با نقص توجه ADHD در گروه سنی ۱۲ تا ۱۶

01
پایان نامه کارشناسی دانشگاه تبریز

بررسی حافظه کوتاه مدت در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی پارانوئید و غیر پارانویید

02
اسکرول