سوابق کاری

کلینیک ترک اعتیاد آپادانا

مشاور اعتیاد و کاهش آسیب

مشاور اعتیاد و کاهش آسیب کلینیک ترک اعتیاد آپادانا

آدم موثر و اثربخش کسی است که آینده‌اش را می‌سازد نه این که آن را پیش‌بینی کند.

دریافت نوبت جهت مشاوره

دریافت نوبت