سوابق کاری

مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران INCAS

مشاور و کارشناس ارشد کلینیک مواد محرک و مدرس دوره های اعتیاد

مشاور و کارشناس ارشد کلینیک مواد محرک و مدرس دوره های اعتیاد مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹

آدم موثر و اثربخش کسی است که آینده‌اش را می‌سازد نه این که آن را پیش‌بینی کند.

دریافت نوبت جهت مشاوره

دریافت نوبت