سوابق کاری

مرکز جامع درمان و اعصاب و نوروفیدبک آتیه

مشاور ارشد, مدرس دوره ها و مسئول کلینیک محرک ها

مشاور ارشد, مدرس دوره ها و مسئول کلینیک محرک ها مرکز جامع درمان و اعصاب و نوروفیدبک آتیه

آدم موثر و اثربخش کسی است که آینده‌اش را می‌سازد نه این که آن را پیش‌بینی کند.

دریافت نوبت جهت مشاوره

دریافت نوبت