سوابق کاری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

آدم موثر و اثربخش کسی است که آینده‌اش را می‌سازد نه این که آن را پیش‌بینی کند.

دریافت نوبت جهت مشاوره

دریافت نوبت