سوابق کاری

جمعیت خیریه تولد دوباره

مشاور ارشد، مدیر عامل در امور زنان اعتیاد و کاهش آسیب، درمانگر

مشاور ارشد، مدیر عامل در امور زنان اعتیاد و کاهش آسیب، درمانگر جمعیت خیریه تولد دوباره از ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵

آدم موثر و اثربخش کسی است که آینده‌اش را می‌سازد نه این که آن را پیش‌بینی کند.

دریافت نوبت جهت مشاوره

دریافت نوبت