سوابق پژوهشی

بررسی مقایسه ای وابستگی دارویی در دانش آموزان عادی ومبتلا به بیش فعالی و ADHD

پایان نامه کارشناسی ارشد

بررسی مقایسه ای وابستگی دارویی در دانش آموزان عادی و دانش آموزان مبتلا به بیش فعالی همراه با نقص توجه ADHD در گروه سنی ۱۲ تا ۱۶

آدم موثر و اثربخش کسی است که آینده‌اش را می‌سازد نه این که آن را پیش‌بینی کند.

دریافت نوبت جهت مشاوره

دریافت نوبت