سوابق پژوهشی

بررسی حافظه کوتاه مدت در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی پارانوئید و غیر پارانویید

پایان نامه کارشناسی دانشگاه تبریز

بررسی حافظه کوتاه مدت در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی پارانوئید و غیر پارانویید

آدم موثر و اثربخش کسی است که آینده‌اش را می‌سازد نه این که آن را پیش‌بینی کند.

دریافت نوبت جهت مشاوره

دریافت نوبت