سوابق کاری

اولین مرکز اجتماع درمان مدار بانوان در ایران

موسس، مدیر و مسئول فنی مرکز بستری و درمانی

موسس، مدیر و مسئول فنی مرکز بستری و درمانی اولین مرکز اجتماع درمان مدار بانوان در ایران ( مرکز بانوان چیتگر ) از ۱۳۹۰ تا کنون

آدم موثر و اثربخش کسی است که آینده‌اش را می‌سازد نه این که آن را پیش‌بینی کند.

دریافت نوبت جهت مشاوره

دریافت نوبت