سوابق کاری

اولین سازمان مردم نهاد در حوزه کاهش آسیب زنان خانه خورشید

مشاور و کارشناس ارشد و درمانگر اعتیاد

مشاور و کارشناس ارشد و درمانگر اعتیاد اولین سازمان مردم نهاد در حوزه کاهش آسیب زنان خانه خورشید از ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰

آدم موثر و اثربخش کسی است که آینده‌اش را می‌سازد نه این که آن را پیش‌بینی کند.

دریافت نوبت جهت مشاوره

دریافت نوبت